fbpx

Πολιτική απορρήτου και Προστασία Προσωπικών δεδομένων

i. Ο χρήστης μπορεί να προσφέρει σε άλλο χρήστη ή/και να αναζητήσει από άλλο χρήστη την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και πληροφορίες μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα της Yachting Venture. Σε αυτή την περίπτωση οι πληροφορίες φυλάσσονται στον server μας. Έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε, να περιορίσουμε ή να αλλάξουμε τις υπηρεσίες μας οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδιαίτερα για να τις προσαρμόσουμε σε νέες τεχνολογίες, ή σε σχετική νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που συγκεντρώνουμε κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και άλλες ρυθμιστικές διατάξεις που αφορούν στη προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η Yachting Venture δικαιούται να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες των χρηστών και τα σχετικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της, ακόμη και όταν αυτό απαιτείται για την αναγνώριση, τον περιορισμό και την αφαίρεση ελαττωμάτων και σφαλμάτων των server.

Η Yachting Venture μπορεί να διαβιβάσει τις απαραίτητες λογιστικές πληροφορίες του χρήστη σε άλλους παρόχους υπηρεσιών-χρηστών της πλατφόρμας και σε τρίτους, στο μέτρο που απαιτείται για τον καθορισμό χρεώσεων, ή είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση τιμολογίου στα πλαίσια μιας συμφωνημένης ναύλωσης.

Η Yachting Venture δεν θα επεξεργαστεί, χρησιμοποιήσει ή μεταβιβάσει προσωπικά δεδομένα του χρήστη χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του.

ii. Το προβαλλόμενο στη πλατφόρμα ή το δυνάμενο να ληφθεί (download) περιεχόμενο των υπηρεσιών μας δεν αποτελεί περιεχόμενο που ανήκει σε εμάς, δεδομένου ότι ενεργούμε απλά ως διακινητές αυτού του περιεχομένου. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό το περιεχόμενο και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε την ακρίβεια, την εγκυρότητα ή / και τη νομιμότητα του περιεχομένου.

Κάθε χρήστης, είτε ναυλωτής είτε προμηθευτής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα αποθηκευμένα, δημοσιευμένα και μεταδιδόμενα περιεχόμενα μέσω των υπηρεσιών της Yachting Venture. Ο χρήστης δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι αυτά τα περιεχόμενα δεν παραβιάζουν τη νομοθεσία, ή τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή την προστασία προσωπικών δεδομένων τρίτων. Ειδικότερα, ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημοσιεύσει περιεχόμενο βίαιου, πορνογραφικού, διακριτικού, ρατσιστικού ή προσβλητικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις για την εισαγωγή περιεχομένου με τις υπηρεσίες μας ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Yachting Venture για οποιεσδήποτε πιθανές άμεσες ή / και έμμεσες ζημιές στην Yachting Venture. Επιπλέον, σε περίπτωση υποψίας ή διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, έχουμε δικαίωμα να αποκλείουμε αμέσως την πρόσβαση στο σύστημα σε οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς καμία αιτιολογία.

iii.Η Yachting Venture αναγνωρίζει τη σημασία του ζητήματος ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Yachting Venture επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το e-mail ή όνομα χρήστη (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, καθώς δεν ευθυνόμαστε για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς, αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων: Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία “Let’s Encrypt” η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Αυτόματη Αποσύνδεση: Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού κατάστηματος της Yachting Venture.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall): Η πρόσβαση στα συστήματα της Yachting Venture (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση: Το σύστημα της Yachting Venture αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Yachting Venture σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 256-bit.

Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη Yachting Venture είναι εμπιστευτικές και η Yachting Venture έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η Yachting Venture δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών της, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που η Yachting Venture χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου iv. του παρόντος, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

iv. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της Yachting Venture είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε αιτήματά σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων της Yachting Venture, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Yachting Venture που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί. Κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω της πλατφόρμας Yachting Venture, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.